Filmfestival 2022 wedstrijdregelement - Nova-Noord

NOVA-Noord
Non-profit filmers
Noord Nederland
Menu
Menu
Ga naar de inhoud

Filmfestival 2022 wedstrijdregelement

 
62e  NOVA-Noord Filmfestival
21 mei 2022

Wedstrijdreglement

 
 • Deze wedstrijd geldt als voorselectie op het landelijke NOVA Film Festival, het reglement van 12 oktober 2019 van deze wedstrijd is leidend.
 • Alleen films die met niet-commerciële doeleinden zijn gemaakt, worden toegelaten.
 • Alleen films van mensen die zich niet professioneel met video of film bezig houden komen in aanmerking.
 • De film mag niet eerder deelgenomen hebben aan een NOVA voorselectie.
 • De film mag niet langer duren dan 30 minuten inclusief titel en aftiteling.
 • Als beelddrager is alleen een USB-stick toegestaan. Of verzending via Wetransfer.com of Filemail.com
 • De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de toegezonden bestanden niet of onvolledig worden ontvangen. De maker blijft hiervoor verantwoordelijk.
 • Als beeldformaat is alleen MPEG2 of MPG4 toegestaan. Overige formaten worden geweigerd.
 • De film moet beginnen en eindigen met 10 sec zwart.
 • Niet–NOVA leden zijn € 25,- inschrijfgeld verschuldigd. Dit bedrag moet voor 31 maart 2022 ontvangen zijn op rekening  NL 48 SNSB 0866 2302 46   t.n.v. NOVA-Noord, Franeker.
 • Alle inzendingen worden vooraf beoordeeld door een NOVA-Noord commissie op vorm, inhoud kwaliteit en of de film interessant genoeg is voor vertoning aan een breed publiek.
 • Films die niet worden toegelaten worden met reden en advies teruggezonden aan de makers.
 • De films die tot de wedstrijd worden toegelaten, worden beoordeeld door een deskundige NOVA jury. Hiervan wordt een juryrapport gemaakt dat de maker na afloop van de wedstrijd ontvangt.
 • Indien de maker dit wenst kan hij/zij tijdens de jurering aanwezig zijn.
 • De maker of een afgevaardigde wordt geacht aanwezig te zijn tijdens het festival. Als een eventuele prijs niet kan worden uitgereikt wegens afwezigheid wordt deze niet nagezonden.
 • De beschikbare projectietijd kan aanleiding zijn om de films die het laagst door de jury beoordeeld zijn, niet te projecteren tijdens de festivaldag. De maker ontvangt hiervan tijdig bericht.
 • Films welke van de NOVA jury een nominatie ontvangen, mogen deelnemen aan de voorselectie van het landelijke NOVA Film Festival.

 
De inschrijving/inzending sluit op 31 maart 2022

 
 • De films worden met de grootst mogelijke zorg behandeld. NOVA-Noord is nochtans niet aansprakelijk in geval van vermissing, diefstal, beschadiging of verlies.
 • De dragers worden op de dag van het festival aan de makers terug gegeven. Ze worden later niet terug gestuurd. Dat geldt ook voor eventueel ingeleverde USB sticks. 
Statutaire naam:
Stichting NOVA-noord
Ingeschreven bij: KvK 40049088
IBAN: NL48 SNSB 0866 230 246
postadres:
Kennemerland 294
9405LT  Assen

Created with WebSite X5
NOVA-Noord
Non-Profit Filmers
Noord Nederland
Terug naar de inhoud