COVID-19 protocol: - Nova-Noord

NOVA-Noord
Non-profit filmers
Noord Nederland
Menu
Menu
Ga naar de inhoud

COVID-19 protocol:

Nederlandse Organisatie Van Audiovisuele amateurs
                
COVID-19 protocol
Inleiding
De COVID-19 pandemie is niemand ontgaan. Ook wij hebben ermee te maken. Voor het organiseren van clubavonden en evenementen zijn extra maatregelen nodig. Hierna volgt een overzicht van de meest essentiële maatregelen.
Basisregels
De actuele basisregels zijn hier te vinden. Raadpleeg deze regels, aangezien ze kunnen veranderen en volg ze op.
Bij de organisatie van een clubavond, cursus, evenement of productie van een film gelden de volgende basisregels (per 6 augustus 2020):
1.     blijf bij klachten thuis en laat u testen;
2.     houd 1,5 meter afstand van anderen;
3.     was vaak uw handen en hoest en nies in uw elleboog;
4.     vermijd drukte
Hygiëne
1.     Was vaak uw handen
·        20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen.
·        Voordat u naar buiten gaat, als u weer thuis komt, als u uw neus heeft gesnoten, en natuurlijk voor het eten en nadat u naar de wc bent geweest.
2.     Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
3.     Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
·        Was daarna uw handen.
4.     Schud geen handen.
Afstand houden
1.     Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
·        Dit geldt voor iedereen: op straat, thuis of in andere gebouwen. Mensen die tot één huishouden behoren, hoeven geen 1,5 meter afstand te bewaren. Ook uitgezonderd is het ondersteunen van hulpbehoevenden, zoals het duwen van een rolstoel.
·        Door 1,5 meter afstand te houden is de kans kleiner dat mensen elkaar besmetten.
·        Als u ziet dat het lastig wordt om 1,5 meter afstand te houden: ga weg.
Tip
Zorg voor rollen papier en ontsmettingsmiddel bij de ingang.
NOVA – www.novafilmvideo.org
KVK nr.: 40477773 - Bank: NL64 TRIO 0198 5630 27 t.n.v. Ned. Org. Van Audiovisuele  amateurs

Binnenactiviteiten
Als er geen sprake is van reservering en/of een gezondheidscheck is er een binnen een maximum aantal van 100 personen met vaste zitplaatsen per ruimte (exclusief personeel) en buiten een maximum van 250 personen (exclusief personeel).
1.     Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot personen van 18 jaar en ouder.
·        N.B Vanaf 3 personen kan er worden gehandhaafd op die 1,5 meter;
2.     Maximaal 100 personen per ruimte met vaste zitplaatsen (exclusief personeel), met inachtneming van 1,5 meter afstand;
3.     Geen maximumaantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, reservering, gezondheidscheck* vooraf en inachtneming van 1,5 meter afstand;
* het uitvoeren van een gezondheidscheck (ook wel: ‘check-gesprek’) is onderdeel van de richtlijnen van het RIVM bij klantcontact in contactberoepen.
Meer informatie.
Ventilatie en luchtkwaliteit
Dit is een aandachtspunt, aangezien de verspreiding van het Coronavirus bij slechte ventilatie makkelijker gaat.
Ventileren in clublokalen, cursusruimtes en andere verblijfsruimten waar geen ramen open kunnen) is van groot belang. Bij een goede doorstroom van verse lucht halveert de hoeveelheid vervuilde lucht binnen enkele seconden. Goed ventileren van een ruimte kan al door ramen en deuren open te zetten of de ventilatie installatie (indien aanwezig) in zijn maximale stand te laten draaien. Voorgaande leidt niet alleen tot een daling van het CO2-gehalte van de binnenlucht, maar ook van de concentraties van andere verontreinigingen (e.g. lichaamsgeuren, ziektekiemen, allergenen, opdwarrelende stofdeeltjes, emissies uit stoffering, materialen en apparatuur). Indien mogelijk moet de verse luchttoevoer opgevoerd worden ten opzichte van de normale situatie zonder dat er tochtklachten ontstaan. Tevens is een mogelijkheid om in voldoende verse lucht te voorzien door tussen sessies/activiteiten te ‘spuien’. Spuien op natuurlijke wijze kan door ramen en deuren geheel open te zetten. Technisch kan het door de ventilatie installatie in maximale capaciteit te zetten.
Communicatie
In alle situaties staat een transparante en goede communicatie vanuit de organiserende partij (zowel organisatie als individuele docent) centraal. Het is van essentieel belang om verwachtingen over en weer helder te communiceren met alle betrokken partijen, waaronder clubleden, organisatoren, medewerkers (bijv. cast en crew), docenten, cursisten/deelnemers en ouders/begeleiders van minderjarige cursisten/deelnemers. Belangrijk hierbij is hoe om te gaan met het afzeggen van de les/cursus vanwege ziekteverschijnselen door de cursist/deelnemer, het annuleren van de les/cursus op locatie vanwege ziekteverschijnselen bij de docent of vanwege een andere oorzaak. Ook is het belangrijk om afspraken te maken over verplaatsing van de les (in tijd of in locatie), vervanging van de les (in tijd of via een digitale wijze) of vergoeding van de les (in financiële of andere zin). Een en ander vanzelfsprekend met inachtneming van de algemene leveringsvoorwaarden van de organiserende partij en het geldende consumentenrecht.
                
Pag. 2/2
Statutaire naam:
Stichting NOVA-noord
Ingeschreven bij: KvK 40049088
IBAN: NL48 SNSB 0866 230 246
postadres:
Kennemerland 294
9405LT  Assen

Created with WebSite X5
NOVA-Noord
Non-Profit Filmers
Noord Nederland
Terug naar de inhoud