Nova-Noord - Nova-Noord

NOVA-Noord
Non-profit filmers
Noord Nederland
Menu
Menu
Ga naar de inhoud

Welkom op de site van Nova-Noord

NOVA-Noord is de koepelorganisatie voor amateur film- en videoclubs en individuele amateurfilmers
in de regio Friesland, Groningen en Drenthe.
De vereniging, opgericht op 24 oktober 1960, is aangesloten bij de Nederlandse Organisatie van Audio-visuele Amateurs (NOVA) en daardoor tevens bij de wereldbond van amateurfilmers, de Union Internationale du Cinéma (UNICA).
Nova-Noord biedt cursussen, trainingen en bijeenkomsten en organiseert elk jaar een regionale wedstrijd. Hier strijden de geselecteerde films van de aangesloten clubs en van individuele leden om de regionale prijzen en een nominatie voor de landelijke wedstrijd.
             Link naar de jury rapportenCursus/workshop aanbod

1.             Cursus " Green Screen "
                       in Oosterwolde  13.30-17.00 uur op donderdag  22
september Informatie volgt


Over ons
Veel mensen in Nederland bezitten een videocamera en leggen regelmatig voor hen belangrijke gebeurtenissen vast. De meeste filmers maken voor eigen genoegen een pretentieloze film en daar is niets mis mee.
Daarnaast zijn er filmers die méér van hun product willen maken. Zij proberen een zo mooi mogelijk beeld te krijgen, een goed verhaal te bedenken en een geluidsband samen te stellen. Zij worden lid van een plaatselijke videoclub om hun hobby samen met anderen te delen en te leren hoe hun films verbeterd kunnen worden. Die filmclubs zijn lid van regionale verenigingen en die vormen samen weer een nationale organisatie: de Nederlandse Organisatie van Audiovisuele Amateurs (NOVA). Daarmee is duidelijk wat de bedoeling is van de NOVA: de videohobby te bevorderen zodat de leden tot steeds betere prestaties komen en vooral steeds meer plezier aan hun hobby beleven.
De NOVA is voor én van de niet-professionele filmers en kent geen beroepsmedewerkers. Alle activiteiten worden gedaan door vrijwilligers.

Belangrijk
Houd voorzover nodig de Covid-19 regels in acht,

Mocht u iets kwijt willen of hebt u een goed idee.....?
Schrijf ons
Statutaire naam:
Stichting NOVA-noord
Ingeschreven bij: KvK 40049088
IBAN: NL48 SNSB 0866 230 246
postadres:
Kennemerland 294
9405LT  Assen

Created with WebSite X5
NOVA-Noord
Non-Profit Filmers
Noord Nederland
Terug naar de inhoud