nova-noord.nl

non-profit-filmers
Noord Nederland
Ga naar de inhoud
Welkom
NOVA-Noord is de koepelorganisatie voor amateur film- en videoclubs en individuele amateurfilmers in de regio Friesland, Groningen en Drenthe.

De vereniging, opgericht op 24 oktober 1960, is aangesloten bij de Nederlandse Organisatie van Audio-visuele Amateurs (NOVA) en daardoor tevens bij de wereldbond van amateurfilmers, de Union Internationale du Cinéma (UNICA).

Nova-Noord biedt cursussen, trainingen en bijeenkomsten en organiseert elk jaar een regionale wedstrijd. Hier strijden de geselecteerde films van de aangesloten clubs en van individuele leden om de regionale prijzen en een nominatie voor de landelijke wedstrijd.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Het 60 jarige
jubileum Feest wordt naar een
latere datum verplaatst

Laatste nieuws

NOVA-noord nieuwsbrief
NOVA nieuwsbrief
Terug naar de inhoud